• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sensitivity analysis

  Giải thích VN: Một phép phân tích để xác định sự biến thiên của một hàm cho trước khi những thay đổi quanh một giá trị tham chiếu được chọn được tạo ra trong các thông số của [[nó. ]]

  Giải thích EN: An analysis to determine the variations of a given function when changes about a selected reference value are made in its parameters.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X