• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Houdry fixed-bed catalytic cracking

  Giải thích VN: Một phương pháp làm cracking trong chưng cất dầu mỏ sử dụng chất silicat của alumi trong phản ứng cố định nhằm tạo ra xăng hàm lượng octan cao .[[ ]]

  Giải thích EN: A method for cracking petroleum distillate using a hydrosilicate of alumina in fixed-bed reactors to produce high-octane gasoline.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X