• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aperture card
  perforated card
  perforated plate
  perforated sheet
  punch (ed) card
  punch card
  phiếu đục lỗ theo nhị phân
  binary punch card
  tập tin trên phiếu đục lỗ
  punch card file
  vận hành bằng phiếu đục lỗ
  punch card operated
  punched card
  cầu phiếu (đục) lỗ
  punched card bridge
  chồng phiếu đục lỗ
  punched card column
  dòng trên phiếu đục lỗ
  punched-card line
  dung lượng của phiếu đục lỗ
  punched card capacity
  hệ thống số của phiếu đục lỗ
  digital grid of punched card
  khay chứa phiếu đục lỗ
  punched-card carrying tray
  máy đọc phiếu đục lỗ
  PCM (Punchedcard machine)
  máy đọc phiếu đục lỗ
  punched-card machine (PCM)
  phiếu đục lỗ bằng máy
  machine punched card
  phiếu đục lỗ bằng tay
  manual punched card
  phiếu đục lỗ biên
  border punched card
  phiếu đục lỗ lề
  margin.-punched card
  trường phiếu đục lỗ
  punched-card field

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  punch card

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X