• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Schoenherr-Hessberger process

  Giải thích VN: Quy trình ngưng kết ni phản ứng giữa oxy ni bằng cách sử dụng hồ quang điện để cung cấp nhiệt độ bay [[hơi. ]]

  Giải thích EN: A nitrogen fixation process that reacts nitrogen and oxygen by using a long arc of electricity to provide an elevated temperature.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X