• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  T-beam

  Giải thích VN: Một rầm ghép bằng thanh thép tông, thường được dùng trong các sàn dạng tấm các thành phần nằm ngang của chữ T hoạt động như một phần của [[sàn. ]]

  Giải thích EN: A composite beam of steel rebar and concrete, usually used in slab floors where the horizontal parts of the T act as part of the floor.

  tee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X