• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  resistance
  hệ số sức kháng
  resistance factor
  sức kháng cắt
  shear resistance
  sức kháng chân cọc
  end bearing resistance
  sức kháng của mạch máu
  vascular resistance
  sức kháng
  residual resistance
  sức kháng ép tính toán
  factored bearing resistance
  sức kháng mặt bên cọc
  lateral resistance fiction of piles
  sức kháng mũi cọc
  toe resistance of pile
  sức kháng uốn
  flexural resistance
  sức kháng xoắn
  torsional resistance
  sức kháng đỡ danh định
  nominal bearing resistance
  sức kháng đỡ tựa
  bearing resistance
  thiết kế theo hệ số tải trọng hệ số sức kháng
  LRFD methodology = the Load and Resistance Factor Design
  đường sức kháng nhỏ nhất
  line of least resistance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X