• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chill-roll extrusion

  Giải thích VN: Quá trình làm lạnh tạo một màng chất dẻo bằng cách kéo quanh các trục lăn tôi nhẵn chứa nước. Còn gọi là: CAST-FILM [[EXTRUSION. ]]

  Giải thích EN: A process of cooling and forming plastic film by drawing it around very smooth chill rolls containing cold water. Also, CAST-FILM EXTRUSION.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X