• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  factor comparison

  Giải thích VN: Sự sắp xếp các công việc khác nhau trên một số tiêu chí, theo kỹ năng, các yêu cầu vật chất, điều kiện làm việc, v.v.; đánh giá yếu tố về giá trị trả của [[nó. ]]

  Giải thích EN: The ranking of different jobs by several raters, according to skill, physical requirements, working conditions, and so on; evaluating each factor for its pay compensation value.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X