• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  geodetic survey

  Giải thích VN: Sự thám trắc kích thước hình dạng trái đất, thể áp dụng những khu vực lớn tuyến dài để định vị một cách chính xác các điểm gốc từ đó điều chỉnh các cuộc thám trắc [[khác. ]]

  Giải thích EN: A survey in which the form and size of the earth are considered; it is applicable for large areas and long lines; used to precisely locate basic points for use in controlling other surveys.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X