• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  catastrophic failure

  Giải thích VN: 1. Sự hỏng hóc bất ngờ của một máy móc hay một hệ thống không báo trước. 2. Sự hỏng hóc trong 1 bộ phận của hệ thống làm phá hủy hoạt động của cả hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: 1. an abrupt breakdown of a machine or system, without prior warning.an abrupt breakdown of a machine or system, without prior warning.2. a failure within one portion of a system that jeopardizes the operation of the entire system.a failure within one portion of a system that jeopardizes the operation of the entire system..

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  accident
  cases fortuitous
  contingencies

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X