• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  action
  activity
  sự hoạt động mặt trời (vật )
  solar activity
  sự hoạt động từ tính
  magnetic activity
  sự hoạt động địa từ
  geomagnetic activity
  functioning
  operating
  operation
  sự hoạt động gián đoạn
  intermittent operation
  sự hoạt động hai mức
  bilevel operation
  sự hoạt động liên tục
  rouble-free operation
  sự hoạt động ngăn xếp
  stack operation
  sự hoạt động ngắt quãng
  interval operation
  sự hoạt động song song
  parallel operation
  sự hoạt động trung hòa
  neutral operation
  sự hoạt động tuần tự
  serial operation
  sự hoạt động từng mẻ
  batch operation
  play
  practice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X