• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lifter flight

  Giải thích VN: Trong các ứng dụng làm khô, các hạt cứng trong dòng chảy khí khô khi đi qua một xy lanh các đĩa hay chỗ lồi gắn với các bề mặt bên [[trong. ]]

  Giải thích EN: In rotary dryer applications, the lifting and showering of solid particles through the gas-drying stream when they are passed through a cylinder that has spaced plates or projections attached to its inside surfaces.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X