• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  diffraction

  Giải thích VN: Sự tán xạ các sóng tuyến bởi mặt đất, tânggf khí quyển hay vật thể [[khác. ]]

  sự nhiễu xạ (âm)
  diffraction (ofsound)
  sự nhiễu xạ âm
  diffraction (ofsound)
  sự nhiễu xạ âm thanh
  acoustic diffraction
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction (oflight)
  sự nhiễu xạ ánh sáng
  diffraction of light
  sự nhiễu xạ cầu
  spherical diffraction
  sự nhiễu xạ nhiều lần
  multiple diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ phổ electron
  electron spectroscopic diffraction
  sự nhiễu xạ sóng
  wave diffraction
  sự nhiễu xạ tia X
  X-ray diffraction
  sự nhiễu xạ trên đỉnh
  diffraction over ridges
  sự nhiễu xạ điện tử
  electron diffraction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X