• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  particle-size distribution

  Giải thích VN: Tỷ lệ phần trăm theo khối lượng hay số lượng của mỗi phần tách ra trong đó các mẫu dạng bột được phân loại thành cỡ sàng hay cỡ [[hạt. ]]

  Giải thích EN: The percentages by weight or number of each fraction into which a powder sample has been classified with respect to sieve number or particle size.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X