• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  staging

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  organization
  sự tổ chức (giao thông, vận tải)
  traffic organization
  sự tổ chức bộ nhớ
  memory organization
  sự tổ chức công trường
  building site organization
  sự tổ chức công trường
  site organization
  sự tổ chức lao động
  work organization
  sự tổ chức lao động () khoa học
  scientific organization of work
  sự tổ chức ngẫu nhiên (bộ nhớ)
  random organization
  sự tổ chức sửa chữa
  repair work organization
  sự tổ chức tập tin
  file organization
  sự tổ chức tệp
  file organization
  sự tổ chức tuần tự
  sequential organization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X