• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contact
  sự tiếp xúc (của) răng
  tooth contact
  sự tiếp xúc âm
  female contact
  sự tiếp xúc bậc cao
  contact of higher order
  sự tiếp xúc cạnh
  edge contact
  sự tiếp xúc cắt kép
  break-break contact
  sự tiếp xúc chặt
  contact continuity
  sự tiếp xúc của răng
  gear contact
  sự tiếp xúc của đường
  line contact
  sự tiếp xúc kém
  poor contact
  sự tiếp xúc khô
  metal-to-metal contact
  sự tiếp xúc kiểu hộp
  female contact
  sự tiếp xúc lăn
  rolling contact
  sự tiếp xúc liên tục
  contact continuity
  sự tiếp xúc lui
  retrogressive contact
  sự tiếp xúc mặt
  surface contact
  sự tiếp xúc tới
  progressive contact
  sự tiếp xúc trượt
  slide contact
  sự tiếp xúc trượt
  sliding contact
  sự tiếp xúc với rađa
  radar contact
  sự tiếp xúc đều
  inform contact
  sự tiếp xúc điểm
  point contact
  sự tiếp xúc điểm gián đoạn
  intermittent point contact
  sự tiếp xúc điểm liên tục
  continuous point contact
  sự tiếp xúc điện
  electric contact
  contiguity
  junction
  tangency
  tangent

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  contact
  contacts

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X