• Thông dụng

  Động từ

  To shift gear, to change up
  xe này sang số tự động
  this car shifts automatically

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gear change
  gear shift
  cần sang số
  gear shift lever knob
  cần sang số (xe hơi)
  gear shift lever
  quả gối cần sang số
  gear shift lever fulcrum ball
  shift
  cần sang số
  gear shift lever knob
  cần sang số
  shift (er) fork
  cần sang số (xe hơi)
  gear shift lever
  cần sang số (điều khiển bánh răng)
  shift fork
  cấu sang số
  gear shift
  cấu sang số truyền động
  gear shift
  khóa càng sang số
  shift interlock
  quả gối cần sang số
  gear shift lever fulcrum ball
  sang số (nhanh hơn)
  shift up
  sang số (nhanh)
  shift up
  sự sang số
  shift shielding
  sự sang số bằng cần
  stick shift
  sự sang số chân
  floor shift
  sự sang số sàn
  floor shift
  shifting
  khớp của cần sang số
  ball and socket shifting
  sang số tự động
  self shifting transmission
  sự sang số
  shifting-gear
  sự sang số tự động
  self shifting transmission
  to change over

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  carry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X