• Thông dụng

  Danh từ.
  agent.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  agent
  tác nhân axit hóa
  acidulating agent
  tác nhân chống kết khối
  anti-caking agent
  tác nhân chống kết tinh
  anti-graining agent
  tác nhân diệt nấm
  anti-mycosis agent
  tác nhân hoạt hóa
  accreting agent
  tác nhân hoạt hóa
  activating agent
  tác nhân kết hạt
  seeding agent
  tác nhân không thủy phân
  non-hydrolytic agent
  tác nhân làm mất màu
  decolourizing agent
  tác nhân làm mềm
  tenderizing agent
  tác nhân làm sạch
  cleaning agent
  tác nhân làm sạch
  purifying agent
  tác nhân làm tăng độ chín
  maturing agent
  tác nhân phân hủy
  hydrolytic agent
  tác nhân phân tán
  dispersing agent
  tác nhân sát trùng
  antiseptic agent
  tác nhân tạo kem
  creaming agent
  tác nhân tạo tinh thể
  crystallizing agent
  tác nhân tẩy trắng
  bleaching agent
  tác nhân tự do
  free agent
  tác nhân ức chế sự lên men
  antizymotic agent
  tác nhân vừa lạnh
  cooling agent
  tác nhân đường hóa
  sweetening agent
  factor influence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X