• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  steady state

  Giải thích VN: Một điều kiện trong đó tất cả các phản hồi nhanh đã bị dập tắt, tất cả các giá trị hoặc duy trì liên tục hoặc trở lại trong một hình theo chu [[kỳ. ]]

  Giải thích EN: A condition in which all transient responses have died out, and all values either remain virtually constant or recur in a cyclical pattern..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X