• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  area wall

  Giải thích VN: Một bức tường xung quanh một khu vực mở đặc biệt dưới một bậc nào đó dụ như một cửa thông ánh sáng hay một lối vào của một tầng [[ngầm. ]]

  Giải thích EN: A retaining wall around an open area, particularly one below grade such as an areaway or entrance to a basement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X