• Thông dụng

  Danh từ.
  crank.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjustable crank
  arm crank
  tay quay ba nhánh
  tree-arm crank
  brake rod
  crank handle
  cranked
  trục tay quay
  cranked axle
  cranker
  cranking
  crankshaft
  giá tay quay
  crankshaft bearing
  đòn tay quay
  crankshaft web
  hand
  sự dẫn động tay quay
  hand drive
  tay quay lên xuống
  elevating screw hand wheel
  tay quay động (để khởi động)
  starting hand crank or starting handle
  đeric tay quay
  hand bull wheel
  hand lever
  handle jack
  hard crank
  manual crank
  spoke
  star wheel
  stem
  stock
  mũi khoan tay quay
  bit stock drill
  tay quay (tarô)
  screw stock
  tay quay bánh cóc
  ratchet stock
  tay quay tarô
  screw stock
  swan-necked
  swipe
  tap wrench
  tay quay vạn năng
  universal tap wrench

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  loin holder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X