• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hot patching

  Giải thích VN: Quá trình sữa chữa lại bộ phận bên trong của một rèn trong khi đang hoạt động hoặc thể vẫn còn đang [[nóng. ]]

  Giải thích EN: The process of reconditioning the interior of a refractory furnace while it is in operation or is still hot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X