• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  control valve

  Giải thích VN: Loại van làm tăng hoặc giảm lưu lượng chảy của chất lỏng bên trong [[ống. ]]

  Giải thích EN: A valve that reduces or increases the flow of fluid through a pipe.

  cụm van điều khiển
  control valve assembly
  van điều khiển hãm
  brake control valve
  van điểu khiển lưu lượng
  flow control valve
  van điều khiển tăng áp
  boost control valve
  van điều khiển thắng lái từng bánh
  steering brake control valve (forwheel tractor)
  van điều khiển vòi phun
  nozzle control valve
  controlled carrier modulation
  distribution valve
  flow beam valve
  governing valve
  pilot valve
  van điều khiển lắp sẵn
  built-in pilot valve
  regulating valve
  valve, check

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X