• Imaginer; concevoir; se représenter.
  Trái với điều tôi tưởng tượng
  contrairement à ce que j'avais imaginé;
  Tôi không tưởng tượng được tại sao anh lại nhầm
  je ne con�ois pas comment vous avez pu vous tromper.
  Juger.
  Anh hãy tưởng tượng tôi kinh ngạc đến nhường nào
  jugez combien je suis surpris
  điều tưởng tượng sức tưởng tượng
  imagination.
  Đó một điều tưởng tượng hoàn toàn
  ��c'est une pure imagination;
  Không tưởng tượng được
  ��inimaginable; inconcevable; incroyable; impensable.
  Một sự kiện không tưởng tượng được
  imaginaire; fictif.
  Nhân vật tưởng tượng
  ��personnage fictif;
  Bệnh tưởng tượng
  de fantaisie.
  Vẽ tưởng tượng
  ��dessin de fantaisie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X