• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:33, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">koʊˈɒpəˌreɪt</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">koʊˈɒpəˌreɪt</font>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  ==Thông dụng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Động từ===
   +
  =====hợp tác=====
   +
  ==Chuyên ngành==
   +
  ===Kĩ thuật chung===
  =====hợp tác=====
  =====hợp tác=====

  Hiện nay

  /koʊˈɒpəˌreɪt/

  Thông dụng

  Động từ

  hợp tác

  Chuyên ngành

  Kĩ thuật chung

  hợp tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X