• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:03, ngày 17 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (something)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Ước lượng=====
  =====Ước lượng=====
  =====Định giá=====
  =====Định giá=====
   +
  =====Xóa bỏ, diệt trừ=====
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  * Ved: [[evaluated]]
  * Ved: [[evaluated]]

  Hiện nay

  /i'væljueit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ước lượng
  Định giá
  Xóa bỏ, diệt trừ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh giá; ước lượng, tính biểu thị

  Cơ - Điện tử

  đánh giá, ước lượng

  Xây dựng

  định trị

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  evaluate the loss occasioned by a fire
  đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
  ra giá
  ước lượng
  ước tính

  Kinh tế

  đánh giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X