• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (21:34, ngày 13 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">'mɔ:niɳ</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'mɔ:niɳ</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /'mɔ:niɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đau buồn, sự buồn rầu
  Tang; đồ tang
  to be in mourning
  có tang; mặc đồ tang
  to go into mourning
  để tang
  to go out of mourning; to leave off mourning
  hết tang
  eye in mourning
  (thông tục) mắt sưng húp, mắt thâm tím
  nails in mourning
  (thông tục) móng tay bẩn

  Tính từ

  Đau buồn, buồn rầu
  (thuộc) tang, tang tóc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  cheer , happiness , joy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X