• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Phó từ=== =====Còn, hãy còn, còn nữa===== ::we have ten minutes yet ::chúng ta còn mười ph...)
  (Bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?)
  Dòng 30: Dòng 30:
  =====Bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?=====
  =====Bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?=====
  -
  ::[[we]] [[needn't]] [[do]] [[it]] [[just]] [[yet]]
  +
  ::[[we]] [[need]][[n't]] [[do]] [[it]] [[just]] [[yet]]
  ::chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
  ::chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này

  14:39, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Còn, hãy còn, còn nữa
  we have ten minutes yet
  chúng ta còn mười phút nữa
  I remember him yet
  tôi còn nhớ anh ta
  while he was yet asleep
  trong khi anh ta còn đang ngủ
  there is much yet to do
  hãy còn nhiều việc phải làm lắm
  you must work yet harder
  anh còn phải làm việc tích cực hơn nữa
  I have a yet more important thing to say
  tôi còn có một điều quan trọng hơn nữa để nói
  Bây giờ, lúc này
  Can't you tell me yet?
  Bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?
  we needn't do it just yet
  chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
  Tuy thế, tuy vậy, nhưng mà, mà, song
  it is strange, yet true
  thật là kỳ lạ, nhưng mà đúng sự thực
  I agree with you, but yet I can't consent
  tôi đồng ý với anh, songtôi không thể nào thoả thuận được
  Dù sao, dù thế nào
  he will do it yet
  dù thế nào nữa nó cũng sẽ làm điều đó
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vả lại, hơn nữa
  much yet remains to be said
  vả lại còn nhiều điều phải nói
  as yet
  cho đến nay, cho đến bây giờ
  he has not known our abilities as yet
  cho đến nay hắn chưa biết khả năng của chúng ta
  nor yet
  mà cũng không
  not yet
  chưa, còn chưa
  he has not yet finished his task
  nó chưa làm xong bài

  Liên từ

  Nhưng mà, song, ấy vậy mà, tuy thế, tuy nhiên
  he worked hard, yet he failed
  hắn ta làm việc tích cực, ấy thế mà lại trượt

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adv.

  As yet, (up) till or until now, so far, thus far,hitherto, to the present (time): She hasn't arrived yet.
  Still, up to this time, up to now, even now, till or until now,to this day: She was there earlier and I think she's there yet.3 moreover, furthermore, besides, further, still: He made yetanother excuse.
  In the future, in time to come, later,eventually: Despite the life I've led, I might yet get toheaven.
  Still, notwithstanding, anyway, anyhow, nonetheless,nevertheless, regardless, in spite of or despite everything,just or all the same, even so, after all, US still and all:Despite the life I've led, I might get to heaven yet.
  Conj.
  Notwithstanding, in spite of or despite it or that orthe fact, still, nevertheless, but: He goes out every night,yet never oversleeps in the mornings.

  Oxford

  Adv. & conj.

  Adv.
  As late as, or until, now or then (thereis yet time; your best work yet).
  (with neg. or interrog.) sosoon as, or by, now or then (it is not time yet; have youfinished yet?).
  Again; in addition (more and yet more).
  Inthe remaining time available; before all is over (I will do ityet).
  (foll. by compar.) even (a yet more difficult task).
  Nevertheless; and in spite of that; but for all that (it isstrange, and yet it is true).
  Conj. but at the same time; butnevertheless (I won, yet what good has it done?).
  Nor yet andalso not (won't listen to me nor yet to you). [OE giet(a), =OFris. ieta, of unkn. orig.]

  Tham khảo chung

  • yet : Corporateinformation
  • yet : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X