• /ə'bɔ:d/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trên tàu, trên boong tàu, trên thuyền, trên xe lửa; trên máy bay
  to go aboard
  lên tàu, lên boong
  Dọc theo; gần, kế
  close (hard) aboard
  nằm kế sát
  to keep the land aboard
  đi dọc theo bờ
  all aboard!
  đề nghị mọi người lên tàu!
  to fall aboard of a ship
  va phải một chiếc tàu khác

  Giới từ

  Lên trên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay...)
  to go aboard a ship
  lên tàu
  to travel aboard a special train
  đi du lịch trên một chuyến xe lửa đặc biệt

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  trên mạn tàu

  Kỹ thuật chung

  trên tàu
  freezing aboard
  kết đông trên tàu thủy

  Kinh tế

  trên tàu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  not on , off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X