• (đổi hướng từ Consigned)
  /kən'sain/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gửi (tiền, hàng hoá); gửi (hàng hoá) để bán
  Uỷ thác, ký thác; giao phó
  to consign a child to his uncle's care
  giao phó con cho chú nuôi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) gửi đi (hàng hoá)

  Kinh tế

  giao phó
  gửi
  gửi bán (hàng hóa)
  gửi chở
  gửi giữ
  gửi tiền
  consign money on a bank (to...)
  gửi tiền ở ngân hàng
  phó thác
  ủy thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X