• (đổi hướng từ Publications)
  /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự công bố
  Sự xuất bản (sách, báo..); báo (sách..) xuất bản, xuất bản phẩm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sản phẩm xuất bản
  sự xuất bản
  tài liệu xuất bản

  Kinh tế

  ban bố
  sự ban bố
  sự công bố
  sự phát hành
  sự xuất bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X