• /¸ouvə´si:z/

  Thông dụng

  Như oversea
  overseas trade
  ngoại thương

  Phó từ

  Ngang qua biển; nước ngoài
  live overseas
  sống ở nước ngoài

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoài biển khơi

  Kinh tế

  hải ngoại
  British Overseas Airways Corporation
  Công ty Hàng không Hải ngoại Anh quốc
  British Overseas Trade Board
  Bộ Mậu dịch Hải ngoại (Anh)
  overseas agent
  người đại lý hải ngoại
  overseas banks
  ngân hàng hải ngoại
  overseas business
  nghiệp vụ hải ngoại
  Overseas Citizens' Emergency Center
  trung tâm cấp báo của công dân hải ngoại
  overseas company
  công ty hải ngoại
  Overseas Containers Ltd
  Công ty vận tải Công -ten -nơ Hải ngoại
  overseas investment
  đầu tư hải ngoại
  overseas market
  thị trường hải ngoại
  overseas Private Investment Corporation
  Công ty (Bảo hộ) Đầu tư tư nhân Hải ngoại (của chính phủ Mỹ)
  overseas trading
  công ty mậu dịch hải ngoại
  ngoại quốc
  nước ngoài
  overseas agent
  đại lý ở nước ngoài
  overseas banks
  ngân hàng nước ngoài
  overseas branches
  các chi nhánh ở nước ngoài
  overseas debt
  nợ nước ngoài
  overseas income taxation
  sự đánh thuế thu nhập ở nước ngoài
  overseas investment
  đầu tư ra nước ngoài
  overseas office
  cơ sở (chi nhánh ngân hàng) ở nước ngoài
  overseas-income taxation
  sự đóng thuế lợi tức có được ở nước ngoài
  rate in overseas markets
  giá thị trường nước ngoài
  remittance to family overseas
  gởi tiền cho gia đình ở nước ngoài

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  at home

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X