• (đổi hướng từ Accelerates)
  /æk'seləreɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm nhanh thêm; làm chóng đến; thúc mau, giục gấp
  Rảo (bước)
  to accelerate the pace
  bước mau hơn, rảo bước

  Nội động từ

  Tăng nhanh hơn; mau hơn, bước mau hơn, rảo bước

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tăng tốc, gia tốc, làm nhanh

  Hóa học & vật liệu

  chất làm nhanh hơn

  Xây dựng

  làm mau thêm
  tăng nhanh bội phần

  Kỹ thuật chung

  làm nhanh
  gia tăng
  gia tốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X