• /rɪˈtɑrd , ˈritɑrd/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho chậm lại, làm cho trễ, làm cho muộn lại
  the rain retarded our departure
  mưa làm chậm trễ việc khởi hành của chúng tôi
  Làm chậm sự tiến bộ, làm chậm sự phát triển (trí óc, thân thể..); trì hoãn tiến trình, trì hoãn sự hoàn thành (một công trình..)
  lack of sun retards plant growth
  thiếu ánh nắng làm cây chậm lớn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chậm

  Xây dựng

  làm chậm, trì hoãn, làm trễ

  Cơ - Điện tử

  (v) làm chậm, làm trễ

  Ô tô

  đánh lửa trễ, muộn

  Kỹ thuật chung

  chậm
  retard spark
  nến đánh lửa chậm
  spark retard
  sự đánh lửa chậm
  đập mỏ hàn
  làm chậm
  làm chậm lại
  làm trễ
  làm ức chế
  mỏ hàn
  sự chậm trễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X