• Thông dụng

  Thành Ngữ

  angle of repose
  (kỹ thuật) góc nghỉ

  Xem thêm repose,angle of rest

  Xây dựng

  góc ta luy

  Điện lạnh

  góc (ma sát) nghỉ

  Kỹ thuật chung

  góc bờ dốc
  góc mái dốc tự nhiên
  góc nghỉ

  Giải thích EN: The steepest angle of a surface at which a mass of loose or fragmented material will remain standing in a pile on a surface, rather than sliding or crumbling away; the angle will vary according to the composition of the material. Also, angle of rest. Giải thích VN: Một góc có độ dốc lớn nhất của một bề mặt ở đó có rất nhiều các mẫu vụn của vật liệu đang chất thành từng đống, thay vì trôi đi hoặc vỡ vụn đi, góc sẽ thay đổi theo kết cấu của vật liệu, còn gọi là góc nghỉ.

  Địa chất

  góc ổn định tự nhiên của mái dốc, góc nghỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X