• /ə´saiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phiên toà được triệu tập theo định kỳ tại Anh để xử án dân sự và hình sự
  court of assizes
  toà đại hình

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khối đá hình trụ
  trụ đá nguyên khối

  Giải thích EN: 1. a cylindrical block of stone forming a section of a column.a cylindrical block of stone forming a section of a column.2. a layer of stone in a building.a layer of stone in a building.

  Giải thích VN: 1. một khối đá hình trụ thường dùng làm một phần của cột trụ 2. Một lớp đá rải của một ngôi nhà.

  Kinh tế

  tiêu chuẩn pháp định (đối với quy cách, giá cả hàng hóa)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X