• /´lʌsti/

    Thông dụng

    Tính từ

    Cường tráng, mạnh mẽ, đầy khí lực, đầy sức sống
    a lusty young man
    một thanh niên cường tráng


    Các từ liên quan

    Từ trái nghĩa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X