• (đổi hướng từ Bamboozled)


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (từ lóng) bịp, lừa bịp
  to bamboozle someone into doing something
  lừa ai làm việc gì
  to bamboozle someone out of something
  đánh lừa ai lấy cái gì

  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be honest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X