• Hóa học & vật liệu

  dây mồi nổ

  Kỹ thuật chung

  kíp nổ
  ngòi nổ
  delay blasting cap
  ngòi nổ chậm
  electric blasting cap
  ngòi nổ điện
  electric blasting cap
  ngòi nổ dùng điện
  instantaneous blasting cap
  ngòi nổ tức thời
  đầu đạn

  Giải thích EN: 1. a copper shell closed at one end and containing a charge of detonating compound, ignited by electric current or the spark of a fuse; used for detonating high explosives.a copper shell closed at one end and containing a charge of detonating compound, ignited by electric current or the spark of a fuse; used for detonating high explosives.2. a small sensitive charge placed in a larger explosive charge to detonate the larger charge.a small sensitive charge placed in a larger explosive charge to detonate the larger charge. Giải thích VN: 1. Đạn đồng nhọn một đầu, chứa hợp chất làm nổ, đánh lửa bằng dòng điện hay bằng tia lửa của kíp nổ.

  Địa chất

  kíp nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X