• (đổi hướng từ Botched)
  /bɔtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc làm vụng, việc làm hỏng
  to make a botch of something
  làm hỏng cái gì, làm hỏng việc gì
  Sự chắp vá, sự vá víu

  Ngoại động từ

  Làm vụng, làm hỏng, làm sai
  Chắp vá, vá víu (cái gì)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  sự làm vụng về

  Kỹ thuật chung

  làm hỏng
  làm vụng về
  sự làm hỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X