• (đổi hướng từ Brothers)
  /'brʌðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Anh; em trai
  uterine brother
  anh (em) khác cha (cùng mẹ)
  Bạn cùng nghề, bạn đồng sự, bạn đồng ngũ
  brother in arms
  bạn chiến đấu
  brother of the brush
  bạn hoạ sĩ
  brother of the quill
  bạn viết văn
  ( số nhiều brethren) (tôn giáo) thầy dòng cùng môn phái, tu sĩ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  sister

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X