• /´kliə¸kʌt/

  Thông dụng

  Tính từ
  Rõ ràng, dứt khoát
  clear-cut features
  những nét rõ ràng
  a clear-cut stand
  lập trường dứt khoát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X