• /sliɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu mạnh pha đường và nước nóng
  Ná bắn đá
  Súng cao su
  Băng đeo (để đỡ một cánh tay.. gẫy)
  Dây quàng, cái quang đeo (để đỡ, để nâng một cái thùng..)
  rifle sling
  dây đeo súng
  sling of a knapsack
  dây đeo ba lô

  Ngoại động từ .slung

  (thông tục) bắn, quăng, ném mạnh
  (tiếng lóng) bán ma túy
  Đeo, treo, móc
  Quàng dây (vào vật gì để kéo lên)
  to sling ink
  (từ lóng) viết báo, viết văn
  sling one's hook
  ra đi; chuồn; cuốn xéo

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  treo bằng dây cáp

  Giao thông & vận tải

  bộ dây

  Xây dựng

  cáp móc
  đeo

  Y học

  sự băng chéo

  Kỹ thuật chung

  nâng bằng cần trục
  dây
  dây cáp
  dây cắt đất sét
  dây đeo
  dây quàng
  dây quàng, cái quang đeo

  Giải thích EN: A chain, strong rope, or wire used to attach an object to a crane hook.

  Giải thích VN: Xích, dây thừng chắc dùng để buộc một vật vào móc cần cẩu.

  móc treo
  crossbar sling
  móc treo xà ngang

  Kinh tế

  cáp máy móc
  cáp móc
  dây kéo hàng (dây cột vào kiện hàng để kéo lên)
  dây móc
  dây treo
  risk of sling damage
  rủi ro do dây treo bị đứt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cast , fling , heave , hurl , launch , pitch , shy , toss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X