• (đổi hướng từ Chapped)
  /tʃæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) thằng, thằng cha
  a funny chap
  thằng cha buồn cười

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kẽ nứt
  khe
  khe nứt
  đập
  đường nứt
  giã
  nứt
  rạn
  vết rạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X