• (đổi hướng từ Stroking)
  /strouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú, cú đánh, đòn
  to receive 20 strokes
  bị đòn
  stroke of sword
  một nhát gươm
  killed by a stroke of lightning
  bị sét đánh chết
  finishing stroke
  đòn kết liễu
  (y học) đột quỵ
  a stroke of apoplexy
  đột quỵ ngập máu
  Sự cố gắng
  he has not done a stroke of work
  nó không gắng làm một tí việc gì cả
  to row a fast stroke
  chèo nhanh
  Nước bài, nước đi, "cú" , "miếng" , "đòn" ; sự thành công lớn
  to invent a new stroke in cricket
  phát minh ra một "cú" mới cong crickê
  a stroke of genius
  một ý kiến độc đáo
  a stroke of business
  sự buôn may bán lời; một món phát tài
  a stroke of luck
  dịp may bất ngờ
  Lối bơi, kiểu bơi
  Nét (bút)
  up stroke
  nép lên
  down stroke
  nét xuống
  to portray with a few strokes
  vẽ bằng một vài nét
  I could do it with a stroke of the pen
  tôi chỉ gạch một nét bút là xong việc ấy
  finishing strokes
  những nét sửa sang cuối cùng, những nét trau chuốt cuối cùng
  Tiếng chuông đồng hồ
  it is on the stroke of nine
  đồng hồ đánh chín giờ
  to arrive on the stroke of time
  đến đúng giờ
  Tiếng đập của trái tim
  Người đứng lái làm chịch (ở cuối thuyền) ( (cũng) stroke oar (hiếm))
  Cái vuốt ve; sự vuốt ve

  Ngoại động từ

  Đứng lái (để làm chịch)
  Vuốt ve
  to stroke somebody down
  làm ai nguôi giận
  to stroke somebody's hair the wrong way
  làm ai phát cáu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cú đánh, nét gạch, khoảng chạy, hành trình, kỳ(động cơ)

  Hóa học & vật liệu

  hành trình (pittong)

  Ô tô

  chu kỳ

  Giải thích VN: Là khoảng cách mà một cơ cấu chuyển động liên tục tương ứng với một cơ cấu khách.

  khoảng chạy piton
  thay đổi khoảng chạy

  Toán & tin

  nét (font)

  Giải thích VN: Ví dụ động tác gõ phím, nhấn phím. Một hành động vật lý ấn vào một phím trên bàn phím để nhập một ký tự, hoặc khởi đầu một lệnh.

  sự gõ (phím)
  repeat key stroke
  sự gõ phím lắp
  single key stroke
  sự gõ phím đơn

  Xây dựng

  bước công việc
  khoảng nâng
  stroke of crane
  khoảng nâng của cẩu
  đường gạch
  đường nét (bút)
  hành trình công việc
  tiến trình công việc

  Y học

  đột qụy

  Điện lạnh

  cú gõ

  Kỹ thuật chung

  bước
  idle stroke
  bước không tải
  khoảng chạy
  bottom stroke
  khoảng chạy đáy
  double stroke
  khoảng chạy kép
  end of stroke
  cuối khoảng chạy
  idle stroke
  khoảng chạy không
  length of piston stroke
  khoảng chạy của pittông
  length of stroke
  chiều dài khoảng chạy
  long stroke
  khoảng chạy dài
  piston stroke
  khoảng chạy của pít tông
  piston stroke
  khoảng chạy của pittong
  piston stroke
  khoảng chạy của pittông
  piston stroke
  khoảng chạy của pit-tông
  quick return stroke of table
  khoảng chạy ngược nhanh (bàn máy)
  return stroke
  khoảng chạy không
  stroke bore ratio
  tỷ số giữa khoảng chạy và đường kính (xy lanh)
  stroke down ward
  khoảng chạy xuống
  stroke upward
  khoang chạy lên
  stroke, upward
  khoảng chạy lên
  top of stroke of piston
  đỉnh khoảng chạy của pittông
  up and down stroke
  khoảng chạy lên xuống
  upward stroke
  khoảng chạy lên
  khoảng hở bàn ép
  kỳ (động cơ đốt trong)
  nét chữ
  nét gạch
  oblique stroke
  nét gạch xiên
  stroke font
  phông nét gạch
  stroke width
  độ rộng nét gạch
  stroke writer
  bộ ghi nét gạch
  nét kẻ
  nét ký tự
  độ di chuyển
  độ lệch
  đường đi
  nhấn

  Giải thích VN: Ví dụ động tác gõ phím, nhấn phím. Một hành động vật lý ấn vào một phím trên bàn phím để nhập một ký tự, hoặc khởi đầu một lệnh.

  Giải thích VN: Ví dụ động tác gõ phím, nhấn phím. Một hành động vật lý ấn vào một phím trên bàn phím để nhập một ký tự, hoặc khởi đầu một lệnh.

  hành trình
  accelerated return stroke of table
  hành trình ngược nhanh của bàn
  admission stroke
  hành trình hút
  back stroke
  hành trình lùi
  back stroke
  hành trình ngược (pittông)
  back stroke
  hành trình trở lại
  backward stroke
  hành trình ngược
  buffer stroke
  hành trình tăm pông
  compression stroke
  hành trình nén
  compression stroke pressure
  áp suất hành trình nén
  compression stroke [discharge]
  hành trình (nén) xả
  cutting stroke
  hành trình cắt
  cutting stroke
  hành trình cắt gọt
  discharge stroke
  hành trình đẩy
  double stroke
  hành trình kép
  downward stroke
  hành trình đi xuống
  end of stroke
  cuối hành trình
  exhaust stroke
  hành trình xả
  exhaust stroke
  hành trình xả khí
  expansion stroke
  hành trình dãn nở
  expansion stroke
  hành trình giãn nở
  expansion stroke
  hành trình làm việc
  explosion stroke
  hành trình làm việc
  explosion stroke
  hành trình nổ
  forward stroke
  hành trình làm việc
  forward stroke
  hành trình tiến
  forward-stroke interval
  khoảng hành trình tiến
  idle stroke
  hành trình chạy không
  idle stroke
  hành trình không tải
  idle stroke
  hành trình ngược
  induction stroke
  hành trình hút
  induction stroke
  hành trình hút vào
  induction stroke
  hành trình nạp
  injection stroke
  hành trình phun
  intake stroke
  hành trình hút
  intake stroke
  hành trình hút vào
  intake stroke
  hành trình nạp
  long stroke
  hành trình dài
  no-stroke position
  vị trí không hành trình
  noncutting stroke
  hành trình chạy không
  noncutting stroke
  hành trình không cắt gọt
  noncutting stroke
  hành trình không ngược
  piston stroke
  hành trình pít tông
  power stroke
  hành trình làm việc
  power stroke
  hành trình làm việc (động cơ)
  power stroke
  hành trình sinh công
  prefill stroke
  hành trình nạp (máy ép thủy lực)
  pressure stroke
  hành trình nén
  pull stroke
  hành trình làm việc đi lên (máy xọc răng)
  pumping stroke
  hành trình bơm
  push stroke
  hành trình đi xuống (máy xọc răng)
  return stroke
  hành trình chạy không
  return stroke
  hành trình không cắt gọt
  return stroke
  hành trình lùi
  return stroke
  hành trình ngược
  return stroke
  hành trình trở lại
  return stroke
  hành trình trở về
  reversing stroke
  hành trình ngược
  scavenging stroke
  hành trình làm sạch
  scavenging stroke
  hành trình xả
  shear blade stroke
  hành trình của lưỡi kéo
  single stroke
  hành trình đơn
  single stroke lever
  cần hành trình đơn
  stroke counter
  máy đếm hành trình
  stroke of admission
  hành trình hút
  stroke of admission
  hành trình nạp
  stroke setting crank
  tay quay điều chỉnh hành trình
  suction stroke
  hành trình hút
  suction stroke
  hành trình hút vào
  suction stroke
  hành trình nạp
  suction stroke
  hành trình pittông
  switch stroke
  hành trình ghi
  top of stroke of piston
  đỉnh hành trình pittông
  uniform pressure stroke
  hành trình có áp lực không đổi (máy tán đinh)
  upward stroke
  hành trình đi lên
  working stroke
  hành trình gia công
  working stroke
  hành trình làm việc
  working stroke
  hành trình làm việc (động cơ)
  sự va đập
  vết giũa

  Kinh tế

  sự chuyển vận của sàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  failure , loss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X