• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) mũi

  Nội động từ (thông tục) ( (thường) + .out)

  Hỏng, long ra (máy móc)
  Chết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  noddle , pate , poll , bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , sock , swat , thwack , welt , whack , wham , whop
  verb
  bash , catch , clout , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , sock , strike , swat , thwack , whack , wham , whop , decease , die , fail , faint , hit , stall , straighten
  phrasal verb
  break down , give out , break , cave in , crack , drop , succumb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X