• (đổi hướng từ Curiosities)
  /,kjuəri'ɔsiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ham biết; tính ham biết
  Sự tò mò; tính tò mò, tính hiếu kỳ
  out of curiosity
  vì tò mò
  Vật kỳ lạ, vật hiếm, vật quý, cảnh lạ
  the curiosities of the town
  những cảnh lạ ở thành phố
  Sự kỳ lạ, sự hiếm có

  Cấu trúc từ

  to be tiptoe with curiosity
  tò mò muốn biết quá không kìm được
  curiosity shop
  hiệu bán đồ cổ, hiệu bán những đồ quý hiếm
  to set somebody's curiosity agog
  Xem agog


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X