• Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .data

  Số lượng đã cho (bài toán...); điều đã cho biết
  Luận cứ
  ( số nhiều datums) mốc tính toán, mốc đo lường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  datum

  Giải thích VN: Là tập hợp các thông số và điểm điều khiển được dùng để xác định chính xác hình dạng ba chiều của trái đất (hình cầu). Datum là cơ sở cho một hệ tọa độ phẳng. Ví dụ, North American Datum 1983 (NAD83) là datum cho các phép chiếu và tọa độ bản đồ trong toàn nước Mỹ và vùng Bắc Mỹ.

  Điện tử & viễn thông

  gốc quy chiếu
  datum point
  điểm gốc quy chiếu

  Kỹ thuật chung

  dấu quy chiếu
  điểm chuẩn
  datum mark
  cao trình điểm chuẩn
  điểm cố định
  điểm quy chiếu
  dữ kiện
  dữ liệu
  datum line
  tuyến dữ liệu
  Y-datum line
  tuyến dữ liệu y
  mặt chuẩn
  mốc đo lường

  Giải thích EN: Datums. in a horizontal control survey, a base consisting of the latitude and longitude of a point, the azimuth of a certain line from this point, and two constants used in defining the terrestrial spheroid. Giải thích VN: Các mốc đo lường.Trong khi kiểm tra sự khống chế bề mặt, cơ số gồm có kinh độ và vĩ độ của một điểm, góc phương vị của đường cố định từ điểm đó và hai hằng số để định ra hình phỏng cầu thuộc trái đất.

  mốc
  mục dữ liệu
  mức chuẩn
  altitude datum
  mức chuẩn đo độ cao
  số liệu
  reference datum
  số liệu cơ bản
  structural datum
  số liệu cấu trúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X