• /'dæmpiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm ẩm, sự thấm ướt
  Sự giảm âm, sự giảm xóc, sự chống rung, sự tắt dần
  vibration damping
  sự tắt dần của dao động
  (rađiô) sự suy giảm, sự nhụt, sự tắt dần

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm ẩm, sự thấm ướt, sự tắt dần, sự suy giảm, sự làm nhụt

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự giảm chấn, sự tắt (dao động), sự làm ẩm

  Cơ khí & công trình

  sự giảm xóc

  Toán & tin

  sự suy giảm

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là hiện tượng cường độ tín hiệu bị mất do cáp dẫn của hệ thống dài vượt quá cự ly cực đại cho phép, theo các đặt trưng kỹ thuật của mạng. Sự suy giảm sẽ làm cho việc truyền dữ liệu bị thất bại. Bạn có thể dùng thiết bị gọi là bộ lặp lại để tăng cự ly truyền thông cực đại của mạng.

  sự yếu đi

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là hiện tượng cường độ tín hiệu bị mất do cáp dẫn của hệ thống dài vượt quá cự ly cực đại cho phép, theo các đặt trưng kỹ thuật của mạng. Sự suy giảm sẽ làm cho việc truyền dữ liệu bị thất bại. Bạn có thể dùng thiết bị gọi là bộ lặp lại để tăng cự ly truyền thông cực đại của mạng.

  Y học

  sự tắt dần biên độ dao động

  Điện tử & viễn thông

  sự (suy) giảm

  Điện lạnh

  sự làm nhụt

  Điện

  sự nhụt

  Kỹ thuật chung

  bộ phận giảm sóc

  Giải thích EN: 1. the process of quieting a vibrating motion.the process of quieting a vibrating motion.2. the reducing of reverberation by covering walls with sound-absorbing materials or using decoupling techniques.the reducing of reverberation by covering walls with sound-absorbing materials or using decoupling techniques. Giải thích VN: 1.Quá trình làm giảm các dao động trong quá trình vận hành máy móc 2.Giảm những âm thanh va chạm trên tường do ảnh hưởng từ các vật liệu khác.

  giảm chấn
  coefficient of damping
  hệ số giảm chấn
  critical damping
  giảm chấn tới hạn
  damping capacity
  khả năng giảm chấn
  damping chamber
  buồng giảm chấn
  damping constant
  hằng số giảm chấn
  damping device
  cơ cấu giảm chấn
  damping device
  thiết bị giảm chấn
  damping force
  lực giảm chấn
  damping function
  hàm giảm chấn
  damping magnet
  nam châm giảm chấn
  damping rate
  độ giảm chấn
  damping soring
  lò xo giảm chấn
  damping spring
  lò xo giảm chấn
  molar damping
  sự giảm chấn phương thức
  numerical damping
  sự giảm chấn số
  structural damping
  giảm chấn cấu trúc
  vibration damping
  sự giảm chấn
  vicious damping
  giảm chấn nhớt
  giảm rung
  damping magnet
  nam châm giảm rung
  magnetic damping
  giảm rung từ
  vibration damping
  sự giảm rung
  vibration damping sheet steel
  thép tấm giảm rung động
  viscous damping
  giảm rung nhớt
  sự cản
  sự cản dịu
  sự chống rung
  sự giảm rung
  sự hãm
  sự làm ẩm
  sự tắt dần

  Y Sinh

  sự giảm âm

  Địa chất

  sự tắt dần, sự suy giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X