• /'dainəmait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đinamit

  Ngoại động từ

  Phá bằng đinamit
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thất bại hoàn toàn, phá huỷ hoàn toàn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đinamit
  dynamite cartridge
  đạn đinamit
  dynamite charge
  nạp (thuốc) đinamit
  dynamite magazine
  kho thuốc nổ đinamit
  dynamite thaw
  sự làm chảy đinamit
  gelatin dynamite
  đinamit gelatin
  gum dynamite
  đinamit gelatin
  thuốc nổ dinamit

  Giải thích EN: A powerful blasting explosive that was originally manufactured by the absorption of nitroglycerine into a porous base material such as charcoal or wood pulp; now generally manufactured with ammonium nitrate or cellulose nitrate rather than nitroglycerine. (Fromthe Greek word for "power"; coined by its inventor, Alfred Nobel.).

  Giải thích VN: Loại thuốc nổ mạnh có sức công phá. Ban đầu, nó được tạo bằng sự thấm nitrogricerin vào một chất có cáo tạo xốp như than củi hay bột gỗ. Ngày nay, người ta sử dụng ammonium nitrat or cellulose nitrat thay thế cho nitrogricerin (bắt nguồn từ từ trong tiếng Hi Lạp "power", do người tạo ra nó đặt tên, Alfred Nobel).

  Xây dựng

  thuốc nổ đinamit

  Địa chất

  (thuốc nổ) đinamit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X